Carrer de la Llibertat, 54. 25005-Lleida

Taxi Lleida ofereix la possibilitat de crear comptes d’empreses abonades en règim de facturació mensual. Aquesta oportunitat proporciona molts avantatges, com:

  • Factures mensuals i desglossades
  • Deducció de l’IVA
  • Número de telèfon preferent

Disposar de factures mensuals i desglossades, amb la despesa detallada de tots els serveis i desplaçaments realitzats, deducció de l’IVA i exhaustiu control sobre el consum realitzat pel conjunt de l’empresa. A nivell de la informació i organització de les dades, Taxi Lleida posa a disposició dels seus clients abonats la possibilitat de configurar tota la informació segons les necessitats d’aquests.
Comptar amb un número de telèfon preferent amb accés directe als nostres operadors.

Són clients habituals de Taxi Lleida petites i mitjanes empreses i grans corporacions i organismes públics que agraeixen l’alt nivell professional dels conductors i la gran varietat de serveis que Taxi Lleida ofereix.